HƯỚNG DẪN

CÁC BƯỚC LỰA CHỌN HỆ SƠN CÔNG NGHIỆP

Tuổi thọ của một hệ sơn bảo vệ phụ thuộc vào một số yếu tố, như:

- Loại hệ sơn.

- Thiết kế kết cấu.

- Điều kiện mặt nền trước khi chuẩn bị.

- Mức độ chuẩn bị bề mặt.

- Tiêu chuẩn áp dụng.

- Điều kiện thi công.

- Điều kiện tiếp xúc của sơn sau khi tạo màng.

Hãng sơn Durgo khuyến cáo khách hàng lựa chọn một hệ sơn hoàn chỉnh để bảo vệ  các kết cấu theo các bước như sau :

1.     Bước 1:

-         Lựa chọn môi trường ăn mòn ( Theo TC ISO 12944) Theo bảng sau:  

C1

Ăn mòn rất thấp

C2

Ăn mòn thấp

C3

Ăn mòn trung bình

C4

Ăn mòn cao

C5-I

Ăn mòn rất cao trong môi trường công nghiệp

C5-M

Ăn mòn rất cao trong môi trường biển

Lm1

Ngâm trong nước ngọt

Lm2

Ngâm trong nước biển hoặc nước lợ

Lm3

Chôn trong đất

2.     Bước 2:

-         Lựa chọn độ bền theo bảng sau :

Độ bền cao > 15 năm

Sau 15 năm bảo dưỡng lại lớp sơn

Độ bền trung bình  từ 5 năm – 15 năm

Từ 5 – 15 năm bảo dưỡng lại lớp sơn

Độ bền thấp < 5 năm

Trong khoảng 5 năm bảo dưỡng lại lớp sơn

3.     Bước 3:

-         Lựa chọ hệ sơn phù hợp theo bảng sau: 

TT 

SƠN LÓT

Số lớp sơn

SƠN PHỦ

Số lớp sơn

Tổng chiều dày màng sơn khô

C1

AKP- C2

1 X 40µm

AKT- C3

1 X 40µm

>80µm

C2

AKP- C2

1 X 40µm

AKT- C3

2 X 40µm

>120µm

C3

AKP- C2

2 X 40µm

AKT- C3

2 X 40µm

>160µm

C4

CST- 36. EP- C5

2 X 50µm

AC- C4.

ET-  C5.

PUT- C5M

2 X 50µm

>200µm

C5-I

EP- C5

EPZ- C5

EZP- Specical

ESZ - C5M

2 x 50µm

ET-  C5.

PUT- C5M

2-3 x 50µm

>250µm

C5-M

EPZ- C5

EZP- Specical

ESZ - C5M

EC5 - M80

2 x 50µm

ET-  C5.

PUT- C5M

2-3  x 50µm

>250µm

Lm1

EC5 - M80

EPZ- C5

EZP- Specical

ESZ - C5M

1 x 80µm

ET-  C5.

PUT- C5M

4  x 80µm

>400µm

Lm2

EPZ- C5

EZP- Specical

ESZ - C5M

1 x 80µm

ET-  C5.

PUT- C5M

4  x 80µm

>400µm

Lm3

EPZ- C5

EZP- Specical

ESZ - C5M

1 x 80µm

ET-  C5.

PUT- C5M

4  x 80µm

>400µm

Ghi chú:

AKT - C2: Sơn chống rỉ gốc Alkyd

AKP - C3: Sơn phủ gốc Alkyd

AKP - C3: Sơn phủ gốc Alkyd

AC - C4: Sơn Acrylic

CST - 36: Sơn cao su Clo hóa

EP - C5: Sơn chống rỉ Epoxy

ET - C5: Sơn phủ Epoxy.

EPZ – C5: Sơn chống rỉ Epoxy giàu kẽm

ESP- C5-M: Sơn chống rỉ kẽm vô cơ Ethy Silicate

EZP- Specical:Sơn chống rỉ Epoxy kẽm phốt phát 

EC5- M80: Sơn chống rỉ Epoxy mastic

 

Quy trình thi công sơn phải tuân thủ TCVN 8790 : 2011

SƠN BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP - QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

 CHÚC KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG !

DANH MỤC SẢN PHẨM
© 2014 DURGO. All rights reserved